PRACOWNIA EMG

EMG

 

 

W dwóch pracowniach elektromiograficznych wykonywane są badania obejmujące ocenę elektrofizjologiczną nerwów obwodowych i czaszkowych (neurografia i odruch mrugania), mięśni (elektromiografia) oraz złącza nerwowo-mięśniowego. Do oceny mięśni stosowane są metody z użyciem różnych typów elektrod igłowych (elektroda koncentryczna, MacroEMG i elektroda do analizy pojedynczego włókna mięśniowego - SFEMG). SFEMG łącznie z próbą męczliwości wykorzystana jest do oceny zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej (miastenia, zespół miasteniczny). Próba tężyczkowa znajduje zastosowanie w diagnostyce tężyczki i innych zaburzeń funkcji mięśni wynikających z nieprawidłowego poziomu elektrolitów. Ze względu na szeroki profil zaburzeń nerwowo-mięśniowych występujący u naszych chorych zastosowaliśmy rozszerzone procedury diagnostyczne w zespołach miotonicznych (test McMannisa, krótki test wysiłkowy).

Poza badaniami rutynowymi prowadzone są badania naukowe. Aktualne prace dotyczą obrazu elektrofizjologicznego w stwardnieniu zanikowym bocznym i w zaburzeniach neurodegeneracyjnych (MSA, PSP).