Katedra i Klinika Neurologii

strona główna

Kierownik -prof. dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk

Struktura organizacyjna Kliniki

• Oddział Neurologii Ogólnej  z pododdziałami  diagnostyki i leczenia Stwardnienia Rozsianego oraz Chorób Nerwowo-Mięśniowych– 39 łóżek

• Oddział Udarowy – 27 łóżek

• Oddział Intensywnej Opieki Neurologicznej (OION) – 7 łóżek,

• Pododdział Neurologii Dziecięcej – 10 łóżek