Katedra i Klinika Neurologii

strona główna

Kierownik -prof. dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk

Struktura organizacyjna Kliniki

• Oddział Neurologii Ogólnej  z pododdziałem SM – 39 łóżek

• Oddział Udarowy – 27 łóżek

• Oddział Intensywnej Opieki Neurologicznej (OION) – 7 łóżek,

• Pododdział Neurologii Dziecięcej – 10 łóżek