Katedra i Klinika Neurologii

Strona główna

 
KATEDRA I KLINIKA NEUROLOGII (1 WC)

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

 

ODDZIAŁY:

  1. Oddział Neurologii Ogólnej – 38 łóżek
  2. Oddział Udarowy – 27 łóżek
  3. Oddział Intensywnej Opieki Neurologicznej (OION) – 7 łóżek
  4. Pododdział Neurologii Dziecięcej – 9 łóżek

PORADNIE:

Poradnia Neurologiczna, Poradnia Chorób Mięśni, Poradnia Neuropediatryczna, Poradnia Chorób Układu Pozapiramidowego, Poradnia Stwardnienia Rozsianego, Poradnia Bólów Głowy, Poradnia Przeciwpadaczkowa, Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu, Poradnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera  

PRACOWNIE NAUKOWO-DIAGNOSTYCZNE KLINIKI NEUROLOGII: