STUDIA STACJONARNE

Egzamin z neurologii w trybie zdalnym odbędzie się 22.06.2020 (piątek) o godz.12.00

W związku z sytuacją epidemiologiczną byliśmy zmuszeni wprowadzić w trakcie roku akademickiego 2019/20 zmiany w sposobie przeprowadzania zajęć z neurologii. Grupy ćwiczeniowe, które odbywały zajęcia w formie e-learningu, nie miały możliwości zdobycia dodatkowych punktów za ocenę uzyskaną za kolokwium wstępne, historię choroby  i kolokwium praktyczne, przewidzianych w poprzednio obowiązującym regulaminie. W związku z tym ocena końcowa z egzaminu zeurologii w pierwszym terminie (test pisany zdalnie) będzie zależała wyłącznie od liczby uzyskanych na teście punktów.

Aktualizacja z dn. 23.06.2020 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie Zarządzenia nr 129/2020 Rektora WUM z dnia 22 czerwca 2020 r. wraz z załącznikiem (https://www.wum.edu.pl/node/14464) „Regulamin przeprowadzania egzaminów testowych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację” uległy zasady przeprowadzenia egzaminu testowego z neurologii.

Test będzie składał się ze 100 pytań, z pięcioma możliwymi odpowiedziami, w każdym z pytań będzie tylko jedna prawidłowa odpowiedź. W czasie testu widoczne będzie jedno pytanie testowe na stronie, odpowiedzi będą rotowane, niemożliwy będzie powrót do pytania umieszczonego na poprzedniej stronie. Całkowity czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 95 minut.

Egzamin obejmuje materiał zawarty w obowiązkowych podręcznikach oraz przedstawiany na seminariach. Zakres zagadnień przedstawionych na seminariach jest taki sam dla wszystkich grup ćwiczeniowych, bez względu na formę realizowanych zajęć. 

Drugi termin egzaminu z neurologii będzie miał formę egzaminu ustnego. 

Aby zdać egzamin testowy należy mieć co najmniej 55 prawidłowych odpowiedzi. Progi punktowe do oceny wyników egzaminu pozostają bez zmian.

 Kryteria oceny egzaminu testowego:

Ocena

Liczba punktów

2,0 (ndst)

54 lub mniej

3,0 (dost)

55-63

3,5 (ddb)

64-72

4,0 (db)

73-81

4,5 (pdb)

82-90

5,0 (bdb)

91 lub więcej

 

Zespół Dydaktyczny życzy Państwu powodzenia na egzaminie!

 Poniżej lista studentów dopuszczonych i niedopuszczonych do egzaminu z neurologii. Prosimy o sprawdzenie swoich nazwisk i, w razie wątpliwości, kontakt z p. Magdaleną Szymańską tel.22 599 27 71 lub  magdalena.szymanska@uckwum.pl

 

ZałącznikWielkość
PDF icon lista_studentow-_egzamin_z_neurologii_2020_.pdf242.35 KB