WYDZIAŁ LEKARSKI

NEUROLOGIA 2020/2021

 

9.01.2021

 • W dniu 11.01.2021zajęcia z neurologii w Klinice przy ul.Banacha 1a rozpoczyna  grupa 4 .  Przez pierwsze 3 dni będziemy prowadzić zajęcia w formie kontaktowej ucząc Państwa badania neurologicznego. Zapraszamy w poniedziałek 11.01 o godz. 9.00 do sali nr 4 (parter, blok D) i sali nr 708 (7 piętro blok D). Zajęcia w formie kontaktowej będą dla Państwa równiez  w Centrum Symulacji Medycznych  w dniu 22.01 oraz w ostatni piatek 29.01 (kolokwium).
 • W pierwszym dniu zajęc  odbywa się kolokwium wstępne.
 • Przypominamy o przyniesieniu na pierwsze zajęcia certyfikatu potwierdzającego odbyte szkolenie epidemiczne oraz wypełniony formularz dotyczący kontaktu z osobami z COVID 19   i objawów zakażenia.
 • Studenci są zobowiązani do przestrzegania aktualnych zaleceń epidemiologicznych ( noszenie masek chirurgicznych, odzieży ochronnej lub fartuchów i zmienionego obuwia).  

Grupy mające zajęcia w Klinice Neurologii Szpitala Bródnowskiego proszona jest o kontakt z dr Piotrem Alsterem odpowiedzialnym za dydaktykę w w/w Klinice palster@wum.edu.pl

Konsultacje na platformie Teams - 

Nauka badania

11,12,13.01

9.00-11.00

Dr Szczudlik

dr Łusakowska

 

Udar niedokrwienny

 

Czwartek 14.01

9.00-9.30

Dr Opuchlik

 

 

Postępowanie w udarze niedokrwiennym 

Czwartek 14.01

9.30-10.00

Dr Opuchlik

 

Krwotok śródmózgowy

 

Piątek 15.01

9.00-9.30

Dr. Szczudlik

 

Wylew podpajęczynówkowy

Piątek 15.01

9.30-10.00

Dr. Szczudlik

 

 

Choroby układu pozapiramidowego

Poniedziałek 18.01

9.00-9.30

Doc. Janik,  

 

Dystonie.

Toksyna botulinowa

Poniedziałek 18.01

9.30-10.00

Doc. Potulska

 

Choroby otępienne 

Wtorek 19.01

9.00-9.30

Doc. Potulska

 

Nowotwory ukł.  nerwowego

Wtorek 19.01

9.30-10.00

Doc.Dziewulska

 

Choroby złącza nerwowo-mięśniowego

ŚRODA 20.01

9.00-9.30

Prof. Kostera

 

Choroby mięśni szkieletowych 

ŚRODA 20.01

9.30-10.00

Dr Łusakowska

 

Choroby rdzenia

Czwartek 21.01

9.00-9.30

Prof. Kuźma

 

Zespoły korzeniowe kręgosłupa

Czwartek 21.01

9.30-10.00

Prof. Kuźma

 

Centrum Symulacji Medycznych

Piątek 22.01

8.30-11.00

 

 

Centrum Symulacji Medycznych

Piątek 22.01

11.30-14.00

 

 

 

Padaczka

 

Poniedziałek 25.01

9.00-9.30

Dr Golenia

 

Neuropatie

 

Poniedziałek 25.01

9.30-10.00

Dr Lipowska

 

Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości

Wtorek 26.01

9.00-9.30

Dr Nojszewska

 

Bóle głowy  i twarzy

Wtorek 26.01

9.30-10.00

Dr Frączek   

 

Choroby demielinizacyjne

Środa 27.01

9.00-9.30

Dr Podlecka

 

Urazy

środa 27.01

9.30-10.00

Dr Golenia

 

Stany nagłe w neurologii 

 

czwartek 28.01

9.00-9.30

Dr Opuchlik

 

Zawroty głowy

czwartek 28.01

9.30-10.00

Prof. Zakrzewska

 

kolokwium

piatek 29.01

9.00-10.00

 

 

ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ KLINICZNYCH Z NEUROLOGII                  2020-2021

Zajęcia z neurologii trwają 3 tygodnie (95 godzin) i składają się z seminariów prowadzonych on-line oraz zajęć praktycznych w oddziałach neurologicznych.

SEMINARIA

Seminaria i dodatkowe materiały dydaktyczne umieszczone są na platformie e-learningowej.Studenci zobowiązani są do zapoznania się z poszczególnymi seminariami umieszczonymi na platformie e-learningowej w dniu poprzedzającym datę planowanego seminarium. Następnego dnia podczas zajęć praktycznych istnieje możliwość uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania i wątpliwości dotyczące zagadnień omawianych na seminarium. 

TEMATYKA SEMINARIÓW:

 1.  Udar niedokrwienny
 2.  Postępowanie w udarze niedokrwiennym
 3.  Udary krwotoczne
 4.  Padaczka
 5.  Choroby demielinizacyjne
 6.  Choroby rdzenia i zespoły korzeniowe kręgosłupa
 7.  Choroby mięśni szkieletowych
 8.  Choroby złącza nerwowo-mięśniowego
 9.  Neuropatie
 10.  Choroby układu pozapiramidowego
 11.  Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości
 12.  Zespoły i choroby otępienne
 13.  Guzy nowotworowe układu nerwowego
 14.  Urazy mózgu i rdzenia kręgowego
 15.  Zawroty głowy
 16.  Bóle głowy i twarzy
 17.  Stany nagłe w neurologii

ĆWICZENIA

W części praktycznej zajęć studenci uczą się przeprowadzać badanie neurologiczne, a następnie - w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej- samodzielnie badają pacjentów, uczestniczą w demonstracjach klinicznych i w demonstracjach podstawowych badań diagnostycznych stosowanych w neurologii (m.in. badanie przepływu mózgowego metodą Dopplera, badanie EEG i EMG). W ramach zajęć praktycznych jeden dzień poświęcony jest na zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych.

 

Terminy zajęć w Centrum Symulacji Medycznych, ul. Banacha 1 - godz. 08.30-14.00:

 • Grupa 1 - 22 marca (poniedziałek)
 •  
 • Grupa 3 - 19 kwietnia (poniedziałek)

 

 • Grupa 4 - 22 stycznia (piątek)

 

 • Grupa 5 - 7 stycznia (czwartek)

 

 • Grupa 6 - 8 czerwca (wtorek)

 

 • Grupa 7 - 20 maja (czwartek)

 

 • Grupa 12 - 1 marca (poniedziałek)

 

 • Grupa 13 - 4 marca (czwartek)

 

 • Grupa 14 - 19 marca (piątek)

 

 •  

 

 •  

 

Studentów obowiązuje przestrzeganie aktualnych zaleceń epidemicznych (m.in.: obowiązek noszenia maseczek/przyłbic, posiadania ubrania i obuwia na zmianę).

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia praktyczne odbywają się jednocześnie w dwóch Klinikach Neurologii : przy ul. Banacha 1a i przy ul. Kondratowicza 8 zgodnie z następującym podziałem:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

05.X.– 09.X.

12.X.– 16.X.

19.X.– 23.X.

26.X.– 30.X.

02.XI.– 06.XI.

09.XI.-13.XI

16.XI.– 20.XI.

23.XI.– 27.XI.

30.XI.– 04.XII.

07.XII.– 11.XII.

14.XII.– 18.XII.

04.I.– 08.I.

11.I.– 15.I.

18.I.– 22.I.

25.I.– 29.I.

 

 

gr 9

gr 20

gr 2

gr18

gr 4

 

zajęcia w szpitalu przy. ul.Banacha

gr 19

gr 11

gr 10

gr 5

gr 17

 

zajęcia w szpitalu przy ul.Kondratowicza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY ZALICZENIA BLOKU ZAJĘĆ KLINICZNYCH

Do zaliczenia bloku zajęć konieczna jest obecność na zajęciach oraz co najmniej dostateczna (3,0) ocena z kolokwium wstępnego i  kolokwium końcowego.

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

 • W czasie trwanie bloku zajęć student może mieć najwyżej 1 usprawiedliwioną nieobecność
 • W przypadku 2 usprawiedliwionych nieobecności student odrabia opuszczone dni zajęć z inną grupą i może zdawać kolokwium końcowe dopiero po odrobieniu nieobecności. Więcej niż 2 nieobecności skutkują brakiem zaliczenia bloku zajęć.
 • Zgodnie z nowym regulaminem studiów (§19 pkt.11) uzupełnienie nieobecności musi nastąpić do końca danego semestru. Wyrównanie zaległości w terminie późniejszym wymaga zgody Dziekana.
 • Nieobecność związaną z odbywaniem kwarantanny z powodu COVID-19 uznaje się za usprawiedliwioną, ale taka nieobecność musi zostac odrobiona.

KOLOKWIUM WSTĘPNE

 •  Kolokwium wstępne odbywa się w pierwszym dniu ćwiczeń. Kolokwium składa się z 5 pytań i obejmuje podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego. Pytania na kolokwium wstępne znajdują się w pliku na dole strony.
 •  W przypadku negatywnego wyniku kolokwium student zdaje je ponownie najpóźniej na początku II-go tygodnia zajęć.

KOLOKWIUM KOŃCOWE

 • Kolokwium końcowe można zdawać co najwyżej 3 razy.
 •  Ostatnie, trzecie kolokwium obowiązkowo ma formę pisemną.
 • Kolokwium końcowe musi być zdane nie później niż przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej (§19 pkt.4 regulaminu studiów).
 • Student, który nie zdał kolokwium końcowego w tym terminie, nie będzie dopuszczony do zdawania egzaminu z neurologii w sesji letniej.

EGZAMIN

Egzamin końcowy odbywa się w letniej sesji egzaminacyjnej. Egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru odpowiedzi składającego się z 100 pytań. Aby zdać egzamin należy mieć co najmniej 55 dobrych odpowiedzi.

Podręcznik obowiązkowy :  

Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny pod red. W.Kozubskiego i P.P Liberskiego, wyd. II, PZWL 2014

Podręczniki zalecane:

 • W.Lindsay, I.Bone - Neurologia i neurochirurgia. pod red. W. Kozubskiego, Elsevier-Urban & Partner 2013
 • A. Prusiński. Neurologia praktyczna. PZWL 2013
 • P. Berlit. Neurologia kompedium. PZWL 2008
 • Neurologia Merritta. pod red. H.Kwiecińskiego i A.Kamińskiej, Elsevier Urban & Partner 2012
 • G.D.Perkin, D.C.Miller, R.J.M.Lane, M.C.Patel, F.H.Hochberg. Atlas neurologii klinicznej. pod red.D.Ryglewicz, Elsevier Urban & Partner, 2012
 • D. Felten, A.N.Shetty. Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. pod red. A.Szczudlika, Elsevier Ubran & Partner, wyd.II 2012
ZałącznikWielkość
PDF icon wejsciowka_pytania_2020.pdf656.9 KB