WYDZIAŁ LEKARSKI

EGZAMIN POPRAWKOWY Z NEUROLOGII

Egzamin poprawkowy (test)  odbędzie się  w dniu. 2.09 2022 (piątek)  o godz.9.00 w sali wykładowej Zakładu Patomorfologii przy ul. Pawińskiego