KOŁO NAUKOWE

Koło prowadzi aktywną działalność kliniczną i naukową. Zainteresowani studenci uczestniczą we wspólnym badaniu pacjentów, dyżurach klinicznych, pracach w przyklinicznych poradniach neurologicznych.

Studenci mają możliwość czynnego uczestniczenia w realizacji prac badawczych prowadzonych w pracowniach Kliniki takich jak: Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej, Pracownia Morfologii Mięśni i Nerwów Obwodowych, Pracownia Neuropatologii. Tematy opracowane w ramach tych prac mogą być przedstawiane na posiedzeniach koła, podczas Konferencji Naukowej Młodych Medyków oraz opublikowane w czasopismach naukowych.

Koło naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii WUM prowadzą: dr hab. n. med. Monika Nojszewska i dr Anna Frączek