PRACOWNIA POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH

 

 

Zakres wykonywanych badań :

  • badania potencjałów wywołanych wzrokowych, słuchowych oraz somatosensorycznych (VEP, BAEP, SEP)
  • elektrofizjologiczne badania układu autonomicznego: współczulne potencjały skórne (SSR) oraz analiza zmienności rytmu zatokowego (RRIV)

Pracownia wykonuje badania dla  Katedry i Kliniki Neurologii WUM, innych Klinik, Zakładów i Poradni specjalistycznych  SP CSK, oddziałów i poradni różnych specjalności z terenu całej Polski (pracownia referencyjna).

Zastosowanie kliniczne wykonywanych badań:

  • Diagnostyka i monitorowanie leczenia w stwardnieniu rozsianym, pozagałkowym zapaleniu nerwu wzrokowego oraz innych chorobach demielinizacyjnych
  • Diagnostyka chorób nerwów obwodowych, zespołów korzeniowych oraz chorób rdzenia
  • Diagnostyka omdleń, nadpotliwosci

Działalność szkoleniowa:

  • Szkolenie lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z neurologii, wysoko specjalistyczne kursy licencyjne dla neurologów z zakresu PW
  • Szkolenie techników w zakresie podstawowym oraz kursy licencyjne

Działalność naukowa:

W Pracowni prowadzone są projekty badawcze w zakresie:

  • Badań układu autonomicznego w chorobach neurodegeneracyjnych
  • Badań układu autonomicznego w nadpotliwości
  • Badań układu autonomicznego w neuropatiach wrodzonych i nabytych