PRACOWNIA REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII

Zespół magistrów rehabilitacji i techników fizjoterapii prowadzi fizjoterapię w zakresie udarów, schorzeń układu piramidowego, pozapiramidowego, zespołów bólowych kręgosłupa oraz chorób nerwowo-mięśniowych. Rehabilitacja udaru mózgu rozpoczyna się we wczesnym okresie udaru, także na Oddziale Intensywnej Opieki Neurologicznej. W pracy z pacjentem wykorzystywane są metody i konepcje: PNF, BOBATH, McKENZIE i KALTEN BORN. W gabinecie fizjoterapii wykonywane są zabiegi magnetoterapii, elektroterapii i światłoleczenia.