ELEKTRORADIOLOGIA

DIAGNOSTYKA ELEKTROFIZJOLOGICZNA   2017/2018

Elektroradiologia – 2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne (d.wieczorowe) I WL

Liczba studentów – 29

Podział na 4 podgrupy- A (1-7) 7 osób , B (8-14)  7 osób, C (15-21) 7 osób , D (22-29) 8 osób wg listy

 

WYKŁADY

poniedziałki 8.30-10.00 (2h) – wszystkie podgrupy (8 godzin) - marzec 2018 

wykłady odbywają się w sali 122, Centrum Biblioteczno- Informacyjnego, ul.Żwirki i Wigury 63.

  • 5.03. 2018 8.30-10.00 Podstawy anatomii i fizjologii układu nerwowego (1h). Podstawy elektromiografii i elektroneurografii , metody i techniki badań (1h)- Doc. Małgorzata Gaweł
  • 12.03.2018 8.30-10.00 Prezentacja wizualna EMG (film). Badanie elektromiograficzne w chorobach mięśni i zaburzeniach transmisji nerwowo-mięśniowej. Doc. Elżbieta Szmidt-Sałkowska
  • 19.03.2018 8.30-10.00 Potencjały wywołane, wzrokowe, słuchowe, somatosensoryczne  – technika badań i zastosowanie w praktyce klinicznej – Dr med.  Monika Nojszewska 
  • 26.03.2018 8.30-10.00 Badanie elektromiograficzne w chorobach neuronu obwodowego i nerwów obwodowych (2h)-      Doc. Małgorzata Gaweł

 

ĆWICZENIA

w podgrupach (20 godzin)kwiecień/maj  2018 (piątki)

Pracownie Kliniki Neurologii, 8 piętro , blok D, pok. 817, 818 

8.45-12.30

27.04.2018

10.05.2018 czwartek

(11.05 piątek- dzień rektorski)

18.05.2018

25.05.2018

EMG

A,B (5h)

C,D (5h)

A,B (5h)

C,D (5h)

Potencjały wywołane

C (5h)

A (5h)

 D(5h)

B (5h)

Stymulacja magnetyczna

D (5h)

B (5h)

C (5h)

A (5h) 7.05.2018 poniedziałek

 

  • Zaliczenie – w formie testu po ostatnich zajęciach
  • Praktyki wakacyjne = 7 h – do uzgodnienia ze studentami- czerwiec/lipiec
  • Materiały dla studentów znajdują się w pliku na dole strony.