Kontakt

Katedra i Klinika Neurologii
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Tel.: (+48 22) 599 28 57
Faks: (+48 22) 599 18 57
E-mail: neurologia1-sekretariat@wum.edu.pl

Banacha 1a
02-097 Warszawa