PRACOWNIA NEUROPSYCHOLOGII I NEUROLOGOPEDII

Pracownia zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych (w tym ogniskowymi uszkodzeniami mózgu, zaburzeniami amnestycznymi, zespołami otępiennymi) oraz zaburzeniami funkcjonalnymi. Świadczy także usługi neurologopedyczne w zakresie diagnozy i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami mowy o typie afazji i dyzartrii. Posiada komputerowy system rehabilitacji mowy AFA SYSTEM.