PRACOWNIA NEUROULTRASONOGRAFII

DOPPLER

 

 

 

 

Pracownia badań dopplerowskich Kliniki Neurologii zajmuje się diagnostyką  chorób naczyniowych mózgu.

Wykonujemy badania tętnic szyjnych i kręgowych w odcinku zewnątrzczaszkowym (Doppler, Duplex Doppler) oraz tętnic wewnątrzczaszkowych (TCD, TCCS). Badanie Doppler Duplex służy m.in. do kwalifikacji chorych ze zwężeniem tętnicy szyjnej do zabiegów przezskórnej angioplastyki i stentowania. Od wielu lat Pracownia współpracuje również z Instytutem Kardiologii w Aninie (prof.Demkow) w zakresie diagnostyki i leczenia drożnego otworu owalnego (PFO) u chorych z kryptogennym udarem mózgu. Badanie TDC i TCCS wykorzystywnae są także w procedurze orzekania stanu śmierci mózgu.
Ponadto,  w Pracowni odbywają się prezentacje badań w ramach zajęć dydaktycznych dla studentów polsko- i anglojęzycznych.