PRACOWNIA NEUROBIOCHEMII

W Pracownii przeprowadzane są badania płynu mózgowo-rdzeniowego obejmujące oznaczenie: pleocytozy, stężenia cukru, chlorków, bilirubiny, oksyhemoglobiny i białka, oraz wykonywana jest elektroforeza białek płynu, odczyny białkowe, krzywa złotowa Langego, mikroskopowa ocena osadu płynu oraz oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw gangliozydom GM1.

Ponadto, w Pracowni wykonywane są następujące badania:

  • w surowicy krwi: czas krzepniecia i czas krwawienia; stężenie: ceruloplazminy, kwasu mlekowego, aldolazy, kinazy kreatynowej, karnityny, kwasu mlekowego oraz krzywa kwasu mlekowego i poziom przeciwciał przeciw gangliozydom GM1.
  • w leukocytach: stężenie arylosulfatazy, kwaśnej i obojętnej maltazy, izolacja DNA .
  • w mięśniach: stężenie glikogenu oraz następujących enzymów: kwaśnej i obojętnej maltazy, fosforylazy, fosfofruktokinazy, fosfoheksoizomerazy, fosfoglukomutazy, kreatyny, palmitylotransferazy karnityny, acetylotransferazy kreatyny, syntazy palmitylo-CoA, dehydrogenazy NADH, reduktazy DPNH cytochromu C, reduktazy bursztynianowej cytochromu C, oksydazy cytochromu C , dehydrogenazy bursztynianowej i syntazy cytrynianowej.