PRACOWNIA MORFOLOGII MIĘŚNI I NERWÓW OBWODOWYCH

W pracowni stosowane są klasyczne metody histologiczne, jak również metody histochemiczne pozwalające na ocenę aktywności zawartych w mięśniu enzymów utleniających, enzymów biorących udział w przemianie glikogenu oraz ATP-az. Metody immunocytochemiczne przy użyciu przeciwciał skierowanych przeciwko różnym białkom komórki mięśniowej umożliwiają ocenę zawartości i lokalizacji m.in. dystrofiny, emeryny i lamin A/C, desminy, beta-amyloidu, alfa-synukleiny oraz białka tau.

Ponadto możliwe jest badanie mięśnia w mikroskopie elektronowym, wykonywane najczęściej przy podejrzeniu miopatii wrodzonych, miopatii mitochondrialnych i wtrętowego zapalenia mięśni.

W celu oceny wycinka nerwu stosuje się klasyczne metody histologiczne, metodę włókien czesanych oraz badanie w mikroskopie elektronowym.