LOGOPEDIA STUDIA MAGISTERSKIE

Zaliczenie z neurologii (test) odbędzie się 29.01. o godz. 12.00 w sali wykładowej przy ul. Pawińskiego  7

NEUROLOGIA  2018/2019

Wykłady odbywają się we wtorki w godz.11.15-12.45 w sali wykładowej Zakładu Patomorfologii  ul.Pawińskiego 7 

Ćwiczenia z neurologii dorosłych dla studentów WUM odbywają się we wtorki w godz.13.30-14.14 w Klinice Neurologii ul. Banacha 1a , blok D,  piętro 7. 

 Tematyka wykładów- aktualizacja 17.10.2018

 

data

temat

wykładowca

1

16.10.2018

 

 

2

23.10

Neuroanatomia  czynnościowa 

dr P. Szczudlik

3

30.10

Zaburzenia mowy w chorobach mięśni szkieletowych

dr A. Łusakowska

4

6.11

Udar mózgu

dr A. Podlecka

5

13.11

Choroby otępienne  cz.1 

dr hab. D. Dziewulska

6

20.11

Choroba Parkinsona i inne choroby pozapiramidowe

dr Z. Jamrozik

7

27.11

SM i inne choroby demielinizacyjne

dr hab. B. Zakrzewska

8

4.12

Zaburzenia mowy w neuropatiach obwodowych i uszkodzeniach nerwów czaszkowych 

dr M. Lipowska

9

11.12

Urazy i guzy OUN

dr  J. Bojakowski

10

18.12

Miastenia

dr P. Szczudlik

11

8.01.2019

ALS i choroby rdzenia. Neuroinfekcje. 

dr A. Kierdaszuk

12

15.01

Metody diagnostyczne w neurologii

dr J. Bojakowski

13

22.01

Zaburzenia mowy w neurologii – cz.1 

dr M. Nojszewska

14

 

Zaburzenia mowy w neurologii – cz.2  

dr M. Nojszewska

15

29.01

Zaliczenie-test godz.12

dr hab. D. Dziewulska