PRACOWNIA NEUROPATOLOGII

        kierownik: dr hab. Dorota Dziewulska              

 

W Pracowni Neuropatologii wykonywane są badania autopsyjne mózgu i rdzenia kręgowego oraz badania mikroskopowe tkanek układu nerwowego. Skrawki tkankowe oceniane są w mikroskopie świetlnym, fluorescencyjnym i elektronowym w oparciu o metody histologiczne i immunohistochemiczne. Badania te mają szczególne znaczenie w diagnostyce  chorób neurodegeneracyjnych.

W Pracowni   wykonywane są również badania histopatologiczne, immunohistochemiczne oraz ulktrastrukturalne  naczyń krwionośnych  w materiale pochodzącym z biopsji skórno-mięśniowych. Badania te umożliwiają rozpoznanie chorób zapalnych naczyń oraz niektórych genetycznie uwarunkowanych chorób małych naczyń np. CADASILu.

Głównym przedmiotem prowadzonych w Pracowni badań naukowych są rzadkie choroby naczyniowe oraz choroby neurodegeneracyjne. Pracownia dysponuje bogatym materiałem archiwalnym i współpracuje z Zakładem Neuropatologii Doświadczalnej  i Klinicznej IMDiK Polskiej Akademii Nauk.

W Pracowni odbywają się prezentacje kliniczno-patologiczne w ramach zajęć dydaktycznych dla studentów.