STUDIA STACJONARNE

Na dole strony załączone są  pliki z wynikami  egzaminu z neurologii z dnia 16.06.2017.


Ze względu na błąd literowy w pytaniu 81 w wersji 2 testu  ( i odpowiednio w pytaniu 20 w wersji 1 testu)  pytanie to zostało anulowane. Spowodowało to obniżenie o 1 pkt. progu  zaliczającego test egzaminacyjny.

Egzamin poprawkowy (test) odbędzie się we wrześniu w  sesji poprawkowej.