DIAGNOSTYKA ELEKTROMEDYCZNA I ELEKTROFIZJOLOGICZNA

Elektroradiologia II rok, studia stacjonarne, magisterskie,

semestr letni 2022, wykłady w sali 708

Data

Godziny

Temat wykładu/ ćwiczeń

Wykładowca

7.03.2022

 

8.30-10.00

Metody diagnostyki elektrofizjologicznej, podstawy neuroanatomii -wprowadzenie

Podstawy elektroneurografii

Dr Lipowska

10.30-12.40

Ćwiczenia w pracowniach- podział na 4 grupy 4x7 osób: EMGx2, PW, TMS

Dr Lipowska/ dr hab. Nojszewska/dr Bojakowski

8.03.2022

wykłady

8.30-10.00

Polineuropatie obwodowe – Diagnostyka elektroneurograficzna Lokalne zespoły uciskowe i cieśni- diagnostyka elektroneurograficzna

Dr hab. Nojszewska

 

Dr M. Lipowska

10.30-12.40

Ćwiczenia w pracowniach

Dr Lipowska/ dr hab. Nojszewska/dr Bojakowski

9.03.2022

 

8.30-10.00

Somatosensoryczne potencjały wywołane,

Słuchowe potencjały wywołane

Wzrokowe potencjały wywołane

Dr hab. Nojszewska  

10.30-12.40

Ćwiczenia w pracowniach

Dr Lipowska/ dr hab. Nojszewska/dr Bojakowski

10.03.2022

8.30-10.00

Podstawy elektromiografii

Choroby złącza nerwowo-mięśniowego - diagnostyka elektrofizjologiczna

Dr Szczudlik

10.30-12.40

Ćwiczenia w pracowniach

Dr Lipowska/ dr hab. Nojszewska/dr Bojakowski

11.03.2022

8.30-9.15

Stymulacja magnetyczna wykład

Dr Bojakowski

9.15-10.45

Pacjenci z chorobami nerwowo-mięśniowymi - seminarium

Dr Lipowska

10.45-11.30

Pacjent ze stwardnieniem rozsianym i chorobami rdzenia - seminarium

Dr hab. Nojszewska

11.30-12.40

Zaliczenie

Dr  Lipowska/dr hab. Nojszewska