DIAGNOSTYKA ELEKTROMEDYCZNA I ELEKTROFIZJOLOGICZNA

DIAGNOSTYKA ELEKTROMEDYCZNA    2020/2021

Diagnostyka elektromedyczna układu nerwowego, III rok studia stacjonarne pierwszego stopnia
 4 godz. seminarium, 8 godz. ćwiczeń ( 1 grupa seminaryjna, 3 grupy ćwiczeniowe)

Zajęcia w listopadzie 2020:
9.11.2020         - 4h seminarium online+ 2h ćwiczeń on-line MS Teams
23.11.2020       - 6h ćwiczeń kontaktowych w  pracowni EMG w  Klinice Neurologii ul. Banacha 1a, blok D, piętro 8,pracownie                                  EMG pokój nr 817 i 818.