FAKULTETY

KONTROWERSJE W NEUROLOGII

 2018/2019

Fakultety odbywają się semestrze letnim w czwartki w godz.14-15.30 w Klinice Neurologii ul. Banacha 1a, blok D, piętro 7, sala 708

Tematyka zajęć fakultatywnych

 1.    Otępienie czy starość - diagnostyka różnicowa.
 2.    Jak rozpoznać rzadkie choroby neurologiczne.  
 3.    Czy można się pomylić przy orzekaniu śmierci mozgu? 
 4.    Dystonie a jad kiełbasiany - trucizna czy lek?   Badanie układu autonomicznego  
 5.    Możliwości terapii w uszkodzeniach nerwów obwodowych
 6.     Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody terapii w stwardnieniu rozsianym
 7.    Komórki macierzyste w leczeniu chorób nerwowo-mięśniowych
 8.    Choroby mitochondrialne
 9.    Terapie molekularne w chorobach nerwowo-mięśniowych
 10.    Choroba tików
 11.    Spastyczność jako problem kliniczny
 12.    Elektrofizjologia w diagnostyce neurologicznej
 13.    Przetrwały otwór owalny(PFO) - czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego czy niegroźna anomalia wrodzina?
 14.    Stany naglące w neurologii - wskazówki dla dyżurantów
 15.    Choroby prionowe czyli od choroby szalonych krów do choroby Creuztfeldta-Jakoba. Zaliczenie